Sākums

Tāmes ikvienai dzīves vajadzībai

 

Mikrouzņēmums piedāvā izmaksu aprēķinus ( tāmes sastādīšanu) visiem būvniecības procesiem, atsevišķiem būvdarbiem,  konstrukcijām  un citām pozīcijām. 

Tāmes, iespējams, sastādīt pēc individuālas formas vai vadoties pēc Latvijas būvnormatīva LBN 501–17 formas.   

Uzņēmuma galvenajam speciālistam ir 11 gadu pieredze tāmju sastādīšanā visdažādāko tipa ēku būvniecībai, kā arī ceļubūvē.

Pieredzi apliecina Latvijas Būvinženieru savienības (LBS) izdots sertifikāts būvprojektu ekonomisko daļu un tāmju sastādīšanā.

SIA „RubīnsAD” izstrādā tāmes: privātmāju,  sabiedrisko ēku, skolu, bērnudārzu, tirdzniecības centru u.c. objektu būvniecībai. Mēs sastādam tāmes ceļu būvei, piedāvājam kontroltāmes, tāmes valsts un pašvaldības konkursiem,  kā arī tāmes apdrošināšanas kompānijām zaudējumu atlīdzībai un kredīta saņemšanai bankās.

Mūsu sadarbības partneri ir būvuzņēmēji, projektētāji, ražotāji,  valsts un pašvaldību iestādes, kā arī individuālie būvētāji.  

Būvprojektu ekonomikas daļas ekspertīzes pakalpojumi.


  

 

 

 

 

 

 2017

 


Tāmes,Tāmēšana,Tāme,Tāmēšanas pakalpojumi,Būvizmaksas,Sertificēts tāmētājs,Būvniecības izmaksas,Aprēķini celtniecībā,Celtniecība,Būvniecības aprēķini,Celtniecības izmaksas,Izcenojumi celtniecības,Tāmes,Tāmētājs,Aprēķini būvobjektam,Projektu ekonomiskās daļas,Projektu aprēķini,LBN 501-06,Смета,Сметы,Сметчик,tāmju izstrāde,lokālā tāme,celtniecības tāme,būvniecības tāme,kopsavilkuma aprēķins,celtniecības izmaksas,mājas celtniecības izmaksas,izcenojumi celtniecība,celtniecības darbu izmaksas,dzīvokļu remonta tāme,tāmes sastādīšana,tāmes paraugi,būvniecības tāmes,tāmēšana,tāmētājs,tāmju sastādīšana,tāmes,kosmētiskā remonta tāmes, tāmes celtniecībā,celtniecibas tāmes, būvniecības tāmes,tāme,tāmēšana,tāmētājs, koptāme, tāmēšanas sertifikāts, tāmētāja sertifikāts, sertificēts tāmētājs,cena, objekta tāme,būvniecības izmaksas,būvizmaksas,būvēt, remonts, rekonstrukcija, aprēķināt, izmaksas, budžets,tāme, koptāme, tāmēšana, tāmes sastādīšana, tāmju sastādīšana, sastādīšana, tāmēšanas  programmatūra, celtniecība, būvniecība, būve,būvdarbi, normatīvi, tāmes kuldīga, kuldīga tāmētājs, tāmes paraugs, tāme paraugs, tāmes lbn, tāme remontam, tāme dzīvokļa remontam, Celtniecības darbu izmaksas 2014, būvdarbu izmaksas, celtniecības darbu izcenojumi, celtniecības tāmes, celtniecības izmaksas, tāmēšanas birojs, būprojekta ekspertīze, Būvprojekta ekonomikas daļas ekspertīze, ekonomiskās daļas ekspertīze, tāmju ekspertīze, tāmes ekspertīze, 

 

Hosted by Serveris.lv

Powered by Constructor Free