Tāmēšanas cenas


 

Privātmāju projektu tāmēšana (atkarībā no apjoma un sarežģītības)                                           200- 385 EUR

Dažādu piebūvju būvniecības tāmēšana(atkarībā no apjoma un sarežģītības)                              45-345 EUR

Ēku rekonstrukcijas tāmēšana    (atkarībā no apjoma un sarežģītības)                                        50-1550 EUR 

Telpu remontdarbu tāmēšana (atkarībā no apjoma un sarežģītības)                                              15-885 EUR

Fasādes renovācijas tāmēšana                                                                                                       70-370 EUR

Teritorijas labiekārtošanas tāmēšana                                                                                             14-170 EUR

Ceļubūves objektu tāmēšana(atkarībā no apjoma un sarežģītības)                                                 50-850 EUR

Biroja, ofisa u.c. sabiedrisko ēku tāmēšana(atkarībā no apjoma un sarežģītības)                         25-1500 EUR

Dažādas tāmes korekcijas(materiālu, apjomu u.c.)                                                                        15- 200 EUR

Tāmes pēc gataviem darbu apjomiem(atkarībā no apjoma un sarežģītības)                                 15-500 EUR

Finanšu plūsmas grafiku sastādīšana                                                                                               10-180 EUR

Darba kalendārā grafika sastādīšana                                                                                               20-190 EUR

 

Vidējas sarežģītības privātmāja 250 m2*                                                                                           350 EUR*

 

 

*- orientējoši , cena precizējama konkrētam projektam

 

 

 

 

 

2017


Tāmes,Tāmēšana,Tāme,Tāmēšanas pakalpojumi,Būvizmaksas,Sertificēts tāmētājs,Būvniecības izmaksas,Aprēķini celtniecībā,Celtniecība,Būvniecības aprēķini,Celtniecības izmaksas,Izcenojumi celtniecības,Tāmes,Tāmētājs,Aprēķini būvobjektam,Projektu ekonomiskās daļas,Projektu aprēķini,LBN 501-06,Смета,Сметы,Сметчик,tāmju izstrāde,lokālā tāme,celtniecības tāme,būvniecības tāme,kopsavilkuma aprēķins,celtniecības izmaksas,mājas celtniecības izmaksas,izcenojumi celtniecība,celtniecības darbu izmaksas,dzīvokļu remonta tāme,tāmes sastādīšana,tāmes paraugi,būvniecības tāmes,tāmēšana,tāmētājs,tāmju sastādīšana,tāmes,kosmētiskā remonta tāmes, tāmes celtniecībā,celtniecibas tāmes, būvniecības tāmes,tāme,tāmēšana,tāmētājs, koptāme, tāmēšanas sertifikāts, tāmētāja sertifikāts, sertificēts tāmētājs,cena, objekta tāme,būvniecības izmaksas,būvizmaksas,būvēt, remonts, rekonstrukcija, aprēķināt, izmaksas, budžets,tāme, koptāme, tāmēšana, tāmes sastādīšana, tāmju sastādīšana, sastādīšana, tāmēšanas  programmatūra, celtniecība, būvniecība, būve,būvdarbi, normatīvi, tāmes kuldīga, kuldīga tāmētājs, Celtniecības darbu izmaksas 2013, būvdarbu izmaksas, celtniecības darbu izcenojumi, celtniecības tāmes, celtniecības izmaksas, tāmēšanas birojs, 

Hosted by Serveris.lv

Powered by Constructor Free