+371 29711786rubinsad@inbox.lv

TĀMĒŠANAS CENAS

Privātmāju projektu tāmēšana (atkarībā no apjoma un sarežģītības) 

200-385 EUR
Dažādu piebūvju būvniecības tāmēšana (atkarībā no apjoma un sarežģītības) 45-345 EUR
Ēku rekonstrukcijas tāmēšana (atkarībā no apjoma un sarežģītības) 50-1550 EUR
Telpu remontdarbu tāmēšana (atkarībā no apjoma un sarežģītības)  15-885 EUR
Fasādes renovācijas tāmēšana 70-370 EUR
Teritorijas labiekārtošanas tāmēšana 14-170 EUR
Ceļubūves objektu tāmēšana (atkarībā no apjoma un sarežģītības)  50-850 EUR
Biroja, ofisa u.c. sabiedrisko ēku tāmēšana (atkarībā no apjoma un sarežģītības) 25-1500 EUR
Dažādas tāmes korekcijas (materiālu, apjomu u.c.) 15-200 EUR
Tāmes pēc gataviem darbu apjomiem (atkarībā no apjoma un sarežģītības) 15-500 EUR
Finanšu plūsmas grafiku sastādīšana 10-180 EUR
Darba kalendārā grafika sastādīšana 20-190 EUR
Vidējas sarežģītības privātmāja 250 m2*   350 EUR*

 

*- orientējoši, cena precizējama konkrētam projektam